הנחת תפילין - מניחים נכון

מצוות התפילין היא אחת המצוות החשובות ביותר לגבר ומהווה סממן חיצוני לחיבור בין האדם לבין הקב"ה. כמו כן על פי חז"ל לתפילין יש סגולה להכנעת אויבים

התפילין מורכבים מ 2 חלקים:  אחד על היד ואחד על הראש, בקטע בו מופיעה אמירת שמע ישראל בספר דברים: פרק ו, פסוק ח נאמר:" וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך".  על היד שמים על היד החלשה. כלומר: מי שימני מניח על יד שמאל. בראש; הבית אמור להיות ישוב בין העיניים. שילוב זה בין הראש והלב מהווה את אחת המהויות בעבודת האדם על מידותיו ובהתנהלותו בחייו- החיבור בין הראש והלב. בין המחשבות לביו הרגש. התנהלות נכונה בחיי היומיום היא שההחלטה לאותו עניין ודבר באה לא מתוך שכל בלבד ולא מתוך רגש בלבד אלא החיבור והאיזון שבין השניים

תפילין על יד שמאל
תפילין על יד שמאל

הנחת תפילין לפי השיטה

התפילין עשויות מעור של בהמה כשרה, אלו הן הרצועות שמחוברות ל"בתים". בתוך 2 הבתים: האחד ליד והשני לראש, ישנם מחיצות ובתוכם קלף המכיל 4 פרשיות מהתורה. סדר ארבעת הפרשיות שבתוך המחיצות נקבע על-פי 2 שיטות: רש"י, זאת השיטה הנפוצה ביותר, ורבינו-תם. כלומר: יש תפילין לפי רש"י ולפי רבינו-תם.  בחסידיות השונות וגברים שמחליטים להדר במצווה, מניחים את שניהם: מניחים תפילין של רש"י ולאחר מכן תפילין של רבינו-תם, ויש את אלו המהדרים יותר ובשעה שהם עם תפילין של רש"י מניחים גם את התפילין של רבינו-תם ולא לאחר מכן

בית התפילין | תפילין ליד ולראש
בית התפילין | תפילין ליד ולראש

מתי מניחים

כאמור, התפילין על פי המקורות מחברות בין ראש הגבר לליבו לסמן לו שימצא את האיזון הנכון בין השניים, אך גם לסדר ההנחה חשיבות וסמליות. קודם מניחים תפילין של יד ולאחר מכן על הראש. זה כנגד "נעשה ונשמע" – תעשה ואחר כך תבין את הדברים. או אפשר גם לאמור תעשה אפילו אם אתה לא מבין את המשמעות

כל גבר מהגיעו לגיל מצוות, גיל 13 מחויב על פי ההלכה במצוות התפילין וניתן להניחם בימי החול בלבד ועד זמן שקיעה: זמן הנחת התפילין מ- 50 דק לפני הזריחה ועד שקיעת החמה. נשים פטורות מהמצווה כי זאת אחת המצוות שתלויות בזמן. לרוב מניחים בזמן תפילת שחרית, אולם המצווה הינה מצווה עצמאית שאיננה קשורה לתפילה ומספיק שהנחת תפילין ואמרת קריאת שמע יצא האדם לידי חובה במצווה זו

היות והתפילין עשויות מבתים ובתוכם קלף , כמו המזוזה, חשוב לבדוק אותם אצל סופר סת"ם כדי לוודא שהם עדיין כשרות והקלף חס וחלילה איננו פסול

הנחת תפילין בעליה לתורה
הנחת תפילין בעליה לתורה

מניחים תפילין נכון

ישנם הלכות המסבירות את תהליך הנחת התפילין, להלן כמה מהם

מתחילים בתפילין של יד, מניחים על זרוע היד החלשה, לרוב זה זרוע יד שמאל. שמים על שריר הקיבורת שהבית מופנה לכיוון הלב

מניחים תפילין של ראש, מיקומם במרכז ושלא יהיו נטויות לא לצד ימין ולא לצד שמאל ושלא ירדו נמוך יותר לעבר המצח אלא על הראש

צורת הכריכה של תפילין של יד זה בהתאם למנהגים שונים, המכנה המשותף לכולם זה שהרצועה מקיפה את כל שריר הקיבורת, ו- 7 כריכות על הזרוע. באצבע האמצעית 3 כריכות ומסתיים בקשר כלשהוא (שוב על פי אותו המנהג> ל-כף היד

סדר ההנחה: מניחים את תפילין של יד ומברכים :"ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין". ואז כורכים את הרצועה עד לפרק כף-היד. משם עוברים ללא הפסק או דיבור, להניח תפילין של ראש ואז מסיימים את כריכת הרצועה של היד. מי שעשה הפסק ודיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אז שמניח תפילין של ראש הוא מברך: "ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על מצוות תפילין'' הברכה

הנחת תפילין עצמית | הנחת תפילין בעליה לתורה
הנחת תפילין עצמית | הנחת תפילין בעליה לתורה

שתי מצווה בהנחת תפילין

אמנם מצוות התפילין כוללת גם של היד ושל הראש ולרוב אנו מתייחסים אליהם כמצווה אחת. אך למעשה אלו 2 מצוות עצמאיות, כלומר: אם חלילה נבצר מהאדם להניח תפילין של יד עדיין יכול הוא להניח תפילין של ראש ולצאת ידי חובת מצווה זו לבדה

חשוב לרכוש את התפילין ממקור מהיימן, כך אין צל של ספק שהם כשרות ויש מי שלוקח עליהם אחראיות. בעת הרכישה לשים לב למצב הפיזי של הבתים והרצועות, כמו-כן רצוי לרכוש תפילין בעליי קלף איכותי יותר וזאת בשל תנאי מזג האוויר

תפילין של רש"י לעומת תפילין של רבינו-תם

 

עם הגיעו של הילד לגיל המצוות, גיל 13, הוא מחויב בהנחת תפילין, היות וזאת מצווה שקשורה בזמן: ימי החול בלבד, 50 דקות מלפני הזריחה ועד השקיעה, נשים פטורות ממצווה זו

המצווה הזו מהווה סממן חיצוני בחיבור בין הגבר ובין הקב"ה. התפילין מחולקים ל 2חלקים: תפילין של יד ותפילין של ראש: לכל אחד מהם ישנו בית שזה העיקר ובתוכו מחיצות עם קלף, וישנם הרצועות. מיקום התפילין ביד החלשה. כלומר: אם הוא ימני הוא מניח ביד שמאל, הבית על הקיבורת, מופנה ללב, ומניחים את התפלין של ראש. מיקום זה של התפלין בגוף מהווה תזכורת לאדם לחבר בין ראש- מחשבות, לבין הלב- רגשות בחיי היומיום

היות וזה מצווה עם סממן חיצוני, ובעיקר כמו כתר שעל הרגש, זה גם סממן להרתעת אויבים, חז"ל מביאים זאת מהפסוק "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא ויראו ממך

 

סוג התפילין נקבע בהתאם לקלף אשר במחיצות של הבתים. קיימים 2 שיטות. האחת של רש"י והשנייה של רבינו-תם, נכדו של רש"י. הם נבדלים זה מזה בכמה אופנים

 

סדר הפרשיות-  התפילין על-פי רש"י, הן התפילין הנפוצים. סדר הפרשיות  כסדר המופיעים בתורה: "קדש לי" , "והיה כי יביאך", "שמע", והיה אם שמע

הנחת תפילין לפי רש''י
הנחת תפילין לפי רש''י

ההבדלים

בתפילין לפי שיטת רבינו-תם. הפרשיות נכתבות כסדרן אולם נכתבות בסדר אחר: 2 הפרשיות הראשונות: "קדש לי", "והיה כי יביאך"  נכתבות כבדרן, משאירים חלק ריק, כותבים את פרשת "שמע", חוזרים לאותו החלק הריק וכותבים את פרשת "והיה אם שמע

מקום יציאת שיער העגל. שיער העגל מתקשר לפרשת "והיה אם שמע" , פרשה זו על פי נוסח רש"י מופיעה במחיצה הרביעית. לכן מקום של יציאת השיער זה בין הבית השלישי לרביעי

לעומת זאת, בתפילין של רבינו-תם אותה הפרשה נמצאת במחיצה השלישית. כלומר: מקום יציאת השיער קשור בין הבית השני והשלישי

הבדל נוסף הינו פרשה פתוחה מול פרשה סתומה.  פרשת "והיה כי יביאך" מסתיימת בשור, ואחריה מגיע "והיה אם שמע". בשיטת רבינו-תם להיפך היות ורואה בפרשת "והיה אם שמע" כפרשה סתומה

ישנו הבדל נוסף שזה הבדל של מנהג ותרבות. קהילות אשכנז פחות מקבלים את שיטת רבינו-תם. ולכן הם מניחים גם את של רש"י וגם את של רבינו-תם. ככה יוצאים ידי חובה. ואילו אצל הספרדים, הם מניחים אחרי כן רבינו-תם בלבד

על פי האר"י הקדוש, סגולת התפילין של רבינו-תם להשגת דברי תורה


פוסטים דומים

תמונות בר מצווה - חובה לדעת

ולפעמים מצלמים יותר תמונות מטושטשות מברורות ועדיין אי אפשר להשוות בין תמונות מהטלפון

קליפ בר מצווה כדורגל

הילד חולה כדורגל, וההורים שלו החליטו לזרום עם החלום שלו ולהציג אותו בקליפ בר מצווה יוצא דופן

ברכות לבר מצווה ועליה לתורה

רק אצלינו תמצאו מגוון ברכות מיוחדות לבר מצווה ועליה לתורה ברכות מקוריות/ברכות לפי המזלות

רק 14 סיבות לבוק בסטודיו

ריכזנו עבורכם 14 סיבות עיקריות שבגללן כדאי לצלם בוק בר מצווה בסטודיו. אבל לא רק


Write a comment

Comments: 0