058-5455500..זוויות קובעות התוצאה''                                            

        ''..אנחנו קובעים הזוויות                                                                                 

-סטס מוזיקוב-                                                                                          
המחיר הינו בסיסי ומתייחס לאירועי צהריים בתל אביב והסביבה ועלול להשתנות יחד עם זמן הצילום, מרחק ומורכבות