התרשמו מהמקומות

בהם צילמנו - תל אביב


בית הכנסת האיטלקי

יצירת המופת של היסטוריה, זה מה שאמרתי כאשר לקוח ביקש לתאר את המקום הזה בקצרה

 

בית הכנסת האיטלקי ברחוב הלל בירושלים, זו אווירה של ונציה היהודית

אירוע בר מצווה, הילד עולה לתורה במקום המדהים הזה ואחר כך חגיגה במסעדה אבל, זה אחר כך, בואו נכנס