צילום אומנותי לברית מילה ברמלוד..זוויות קובעות התוצאה''

''..אנחנו קובעים הזוויות                      

 -סטס מוזיקוב-       058-5455500